Членство в Колегії

Членами Колегії можуть бути як фізичні, так і юридичні особи (колективне членство), які поділяють цілі та завдання Колегії.

Окремі члени-фізичні особи можуть бути визнані Почесними членами Колегії, якщо вони внесли значний внесок у розвиток Колегії або морського права. Почесний член може брати участь у засіданнях Правління Колегії та інших статутних органів управління Колегії з правом дорадчого голосу.

Порядок надання членства

Питання про надання кандидату членства в Колегії вирішується на підставі наданих ним документів Правлінням Колегії.

Список документів, які необхідні для прийняття в члени Колегії, є наступним:

Документи повинні бути спрямовані до Секретаріату Колегії.

У разі прийняття позитивного рішення Правлінням Колегії протягом місяця з моменту отримання документів, кандидат повинен внести оплату вступного та членського внесків на розрахунковий рахунок Колегії.

Вступ до членів організації настає з моменту прийняття рішення Правлінням Колегії.

Розміри внесків

Розмір вступного внеску на 2023 рік складає 1500 грн.  

Розміри членських внесків на 2023 рік наступні: