XV. ЗВІТНІСТЬ КОЛЕГІЇ

  1. Звітність Колегії здійснюється у відповідності з діючим законодавством та Статутом Колегії.

  2. Колегія та створені нею підприємства та організації у встановленому законом порядку ведуть бухгалтерський облік, статистичну звітність, звітують перед державними органами про здійснення статутної діяльності, сплачують податки та інші обов'язкові платежі.

  3. Державний контроль за діяльністю Колегії здійснюється згідно чинного законодавства України.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України