XV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕГІЇ

15.1. Статут Колегії, а також зміни до нього приймаються Загальними зборами.

15.2. Статут Колегії, а також зміни до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж ¾ Членів Колегії, присутніх на засіданні Загальних зборів.

15.3. Про внесені зміни  повідомляється орган реєстрації в порядку, передбаченому законодавством України.

15.4. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації та набирають чинності з моменту державної реєстрації. У разі необхідності і на вимогу органу державної реєстрації, Правління Колегії має право вносити редакційні зміни до затверджених Загальними зборами змін до Статуту, якщо такі зміни не змінюють затверджені Загальними зборами зміни суттєво.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України