II. Визначення

 1. 1. Якщо інше не обумовлено положеннями цього Статуту, наведені нижче терміни, вжиті з заголовної літери, мають наступне значення:
  1. «День» - календарний день;
  2. «Загальні збори» - вищий керівний орган Колегії, порядок скликання та проведення якого, як і його компетенція, визначені в Розділі IX Статуту;
  3. «Член Колегії» - фізична особа, яка є дієздатною, досягла 14 років, підтримує мету, завдання та принципи діяльності Колегії та сплачує членські внески;
  4. «Колегія» - Громадська організація “Колегія юристів з морського права України”;
  5. «Правління» - виконавчий орган Колегії, порядок створення, склад та компетенція якого визначені в Розділі X Статуту;
  6. «Президент» / «Віце-Президент» - посадові особи Колегії, порядок обрання та компетенція яких визначені в Розділі XI Статуту;
  7. «Ревізійна комісія» - контрольний орган Колегії, порядок створення, склад та компетенція якого визначені в Розділі XII Статуту;
  8. «Рік» - період часу в 365 Днів;
  9. «Статут» - цей Статут Колегії з усіма змінами та доповненнями.
EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України