VIII. СТАТУТНІ ОРГАНИ КОЛЕГІЇ

8.1. Керівними органами управління Колегією є:

8.1.1. Загальні збори;

8.1.2. Правління;

8.1.3. Президент;

8.1.4. Ревізійна комісія.

8.2. Порядок звітування керівних органів Колегії перед його членами:

8.2.1.  Керівні органи зобов'язанні періодично звітувати перед членами Колегії на Загальних зборах з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Колегії.

8.2.2.  Щорічний звіт з виконання статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

8.2.3.  Усі керівні органи Колегії мають у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Колегії щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

8.2.4.  Керівні органи Колегії мають забезпечити для членів Колегії вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

8.2.5.  Повідомлення про рішення керівних органів Колегії надсилаються членам Колегії письмово або електронною поштою.

8.2.6.  Запити до керівних органів Колегії надсилаються письмово або електронною поштою. Перелік та адреси електронної пошти і порядок їх використання регулюються положенням, яке затверджується Правлінням.

8.3. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг:

8.3.1. Члени Колегії мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого Члена Колегії, Президента та Віце-Президента Колегії, Правління та Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

   1. на дії, бездіяльність або рішення Члена Колегії - первинна скарга подається до Президента Колегії, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями на найближчому засіданні Правління та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення первинної скарги - повторна скарга подається до Загальних зборів Колегії, що зобов'язані розглянути скаргу на черговому/позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом Члена Колегії, який скаржиться, а також Члена Колегії, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
   2. на дії, бездіяльність або рішення Президента, Віце-Президента або члена Правління - первинна скарга подається до Правління, яке зобов'язано розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом Члена Колегії, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом Члена Колегії, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
   3. член Колегії може оскаржити будь-яке рішення або дії Президента або Правління, що стосуються фінансових аспектів діяльності Колегії до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту отримання. Для розгляду скарги Голова ревізійної комісії має отримати письмові пояснення від особи, дії або рішення якої оскаржуються, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги. За результатами розгляду скарги Ревізійна комісія ухвалює рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу;
   4. на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів членів Колегії скарги подаються до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
8.3.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

8.3.3. Член Колегії, в т.ч. посадова особа Колегії, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, не має права голосу при розгляді Правлінням/Загальними зборами відповідної скарги.

 
EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України