III. Загальні положення

  3.1. Колегія є добровільною самоврядною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на основі єдності інтересів та добровільності громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства для мети та виконання завдань, передбачених цим Статутом. 

   3.2.  Повне найменування Колегії:
3.2.1.українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „КОЛЕГІЯ ЮРИСТІВ З МОРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ”;
3.2.2. російською мовою:ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОЛЕГИЯ ЮРИСТОВ МОРСКОГО ПРАВА УКРАИНЫ»;
3.2.3. англійською мовою: „UKRAINIAN MARITIME BAR ASSOCIATION”.

   3.3. Скорочене найменування Колегії:
3.3.1. українською мовою: ГО “КЮМП”;
3.3.2. російською мовою: ОО«КЮМП»;;
3.3.3. англійською мовою: “UMBA”.

   3.4. Колегія діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), відкритості, прозорості та публічності.

   3.5. Колегія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

   3.6. Колегія діє зі статусом юридичної особи та є неприбутковою організацією. Колегія набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

   3.7.Колегія має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки  та інші реквізити, рахунки в банківських установах, в тому числі в іноземній валюті та свою символіку. Символіка  Колегії реєструється у встановленому законодавством порядку. 

   3.8. Діяльність Колегії поширюється на територію України.


EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України