VII. ЧЛЕНСТВО В КОЛЕГІЇ

  1. Членство у Колегії може бути індивідуальним («індивідуальний член») або колективним («колективний член»).

  2. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідної юридичної особи. Для участі в Загальних зборах та в роботі інших статутних органів Колективні члени уповноважують одного представника.

  3. Розмір вступних та членських внесків регулюються рішеннями Правління Колегії. Вступні та членські внески можуть прийматися в грошовій та майновій формі.

  4. Питання про набуття членства в Колегії вирішується Правлінням Колегії.

  5. Прийом в члени Колегії проводиться за письмовою заявою кандидата, яка подається в Правління Колегії. При вступі в Колегію її Члени можуть в добровільному порядку робити майнові та грошові внески, які після передачі Колегії стають її власністю. Порядок прийому в Члени Колегії та сплати членських внесків визначаються положеннями, затвердженими Правлінням Колегії.

  6. Почесним Членом Колегії за рішенням Правління Колегії може бути фізична особа, яка зробила значний внесок у розвиток Колегії або розвиток морського права. Почесний член може брати участь у засіданнях Правління Колегії, засіданнях інших статутних органів управління Колегії з правом дорадчого голосу. Положення про Почесних членів Колегії, а також положення про відзнаки, положення про подяки та інші заохочення, затверджується Правлінням Колегії.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України