V. ЗАВДАННЯ КОЛЕГІЇ

 1. Для досягнення поставленої мети Колегія ставить перед собою наступні завдання:

  1) сприяння розвитку та уніфікації морського та торгівельного права в Україні і за кордоном;

  2) налагодження зв’язків з державними та недержавними установами, органами місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями з питань, які пов’язані з діяльністю Колегії;

  3) сприяння професійному навчанню, перекваліфікації та підвищенню освітнього рівня Членів Колегії;

  4) захист, представництво фахових, соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних законних інтересів Членів Колегії, в тому числі з питань, що відносяться до розвитку та уніфікації морського та торгівельного права в Україні та за кордоном. задоволення культурних інтересів Членів Колегії.

 2. Для виконання поставлених завдань Колегія:

  1) співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, з українськими та міжнародними організаціями з питань розвитку та втілення в життя морської політики України, імплементації міжнародного морського права в діюче законодавство України, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

  2) підтримує зв'язки з українськими та зарубіжними громадськими та благодійними організаціями, культурно-просвітницькими центрами, міжнародними неурядовими організаціями, тощо;

  3) бере участь у розробці нормативно-правових актів;

  4) приймає участь у громадських комісіях, колегіях, наглядових комітетах, наглядових радах, дорадчих органах, громадських радах та інших громадських об’єднаннях при державних установах, міністерствах, відомствах, об’єднаннях, асоціаціях, міжнародних установах, органах місцевої виконавчої влади та самоврядування;

  5) співпрацює з апаратом та комітетами Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, органами судової влади, в тому числі, але не виключно з Конституційним Судом України та Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою та міжнародними інституціями, а також з державними діячами, обласними державними адміністраціями, обласними радами, міськими радами, іншими обласними та місцевими органами влади та самоврядування;

  6) проводить просвітні, публічні заходи (семінари, лекції, збори, конференції тощо);

  7) представляє права та захищає законні інтереси Колегії та її Членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, в органах судової влади, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами;

  8) організовує та/або проводить громадські експертизи нормативно-правових актів та інших документів;

  9) займається ідейною та організаційною підтримкою Членів Колегії, інших об'єднань громадян та благодійних організацій;

  10) інформує про свою діяльність через засоби масової інформації;

  11) сприяє організації проведення досліджень з правових питань з залученням фахівців Колегії, інших громадян, отримання грандів та стипендій.