XIV. МАЙНО І КОШТИ КОЛЕГІЇ

 1. Колегія має у своїй власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності та має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії згідно статутних завдань та законодавства України.

 2. Джерелами формування коштів та майна Колегії є:

  1) кошти та майно, передане Колегії її Членами;

  2) вступні, членські та цільові внески Членів Колегії;

  3) безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертви;

  4) благодійна допомога, гранти українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб;

  5) надходження від господарської та іншої діяльності створених Колегією підприємств та організацій;

  6) інші джерела, не заборонені законодавством України.

 3. Колегія може мати у власності нерухомість, транспортні засоби, обладнання, інвентар, майно просвітницького та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції та інші цінні папери, інше майно та немайнові права, необхідні для забезпечення діяльності Колегії.

 4. Кошти Колегії використовуються на виконання статутних завдань.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України