XVII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІЇ

16.1. Припинення діяльності Колегії здійснюється:

16.1.1. за рішенням Колегії, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

16.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Колегії. Колегія має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

16.2. Колегія має право у будь-який час приймати рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

16.3. Рішення про саморозпуск Колегії приймається Загальними зборами, якщо за нього проголосували 3/4 присутніх членів Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Колегії як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Колегії після його припинення відповідно до статуту.

16.4. Реорганізація Колегії здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 присутніх членів Загальних зборів. Реорганізація Колегії здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Колегії про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

16.5. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Колегії шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Колегії визначається відповідно до чинного законодавства.

16.6. У разі припинення діяльності Колегії всі активи Колегії передаються одній або кільком прибутковим організаціям відповідного виду у правовій та/або транспортній сферах або зараховуються до доходу місцевого або державного бюджету.

EngУкрРус
Колегія юристів з морського права України