XVII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІЇ

 1. Припинення діяльності Колегії здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

 2. Реорганізація Колегії здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Колегії, прийнятого 3/4 голосів присутніх Членів Колегії. При реорганізації всі права та обов'язки Колегії переходять до її правонаступників.

 3. Ліквідація Колегії здійснюється за рішенням Загальних зборів Колегії, прийнятого 3/4 голосів присутніх Членів Колегії, або за рішенням суду.

 4. Для здійснення ліквідації Колегії Загальні збори або суд призначають ліквідаційну комісію, яка оцінює наявне майно Колегії, складає ліквідаційний баланс і подає його до органу, що призначив ліквідаційну комісію.

 5. При ліквідації Колегії кошти та майно, які належать Колегії, після розрахунків по оплаті з працівниками, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, не можуть перерозподілятись між її Членами і передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 6. Колегія вважається ліквідованою чи реорганізованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

   EngУкрРус
   Колегія юристів з морського права України